Nahlášení škody on-line

Jak nahlásit škodu on-line? 

Škodu můžete nahlásit  telefonicky, písemným vyplněním předepsaného formuláře, osobně na pobočce pojišťovny nebo prostřednictvím on-line formuláře na webu příslušné pojišťovny. 

  • www.generaliceska.cz
  • Škodu můžete nahlásit přímo na hlavní stránce pojišťovny, zadáním čísla pojistné smlouvy. 

gč