Platební údaje

Č.ú. - 1882155024/2700

V.s. - číslo pojistné smlouvy

Pojišťovna Direct uzavírá pojistné smlouvy pouze akceptací zaplacením, proto je nutné do 10 dní zaplatit, jinak pojistná smlouva nevznikne.