Záznam o dopravní nehodě

Záznam o dopravní nehodě:

Dopravní nehoda není pro žádného řidiče příjemou situací. Někdý se tomu ale bohužel nevyhneme. Ať už vlivem nepozornosti, živlů nebo cizího zavinění, musíme si s tím poradit. Nic nás na takové situace nepřipraví, ale jako minimum pro snadnější řešení méně závažných nehod doporučujeme mít vždy v automobilu s sebou tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě

Kdy záznam vyplňujeme? 

Záznam o nehodě vyplňujeme u dopravních nehod, ke kterým dle zákona o provozu o pozemních komunikacích (361/2000 Sb.) nevoláme Policii ČR. Tu je dnes k havárii nutné přivolat v případě, že během ní dojde na některém z vozidel ke škodě vyšší jak 100.000 Kč (včetně přepravovaných věcí), že je během ní zraněna nebo usmrcena osoba a nebo když dojde k jakémukoliv poškození majetku třetí osoby, dopravního značení, pozemní komunikace,...

Policii dále voláme v případě, kdy není jasný viník nebo se na vinně nedohodnete. V situaci, kdy nejste schopni obnovit plynulý provoz, opět zavoláme policii. Poté také v případě, kdy účastník nehody odmítá záznam o nehodě sepsat, v takovém případě posoudí vinu pojišťovny účastníků.

Je to má povinnost? 

Neexistuje žádný platný právní předpis, který by nám určoval povinnost mít záznam o dopravní nehodě neustále u sebe. Povinný tento záznam není, český zákon o provozu o pozemních komunikacích pouze konkrétně vyžaduje sepsat účastníky podepsaný záznam obsahující identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků, který musejí neprodleně předat pojistiteli.
Víceméně stačí tyto údaje sepsat i na obyčejný papír, ale jste si jisti, že opravdu na nic nezapomenete? Formulář je přehledný, jasný a máte jistotu, že vyplníte všechny potřebné údaje. Výhodou také je, že je pro všechny země EU stejný, takže ho můžete použít i při dopravní nehodě v zahraničí. 

Jak záznam vyplnit? 

Je bezpodmínečné záznam vyplnit čitelně, aby nedošlo k pozdějším nejasnostem. V případě propisovacího záznamu dbejte na to, aby se vše přesně propsalo a nedošlo k žádné odchylce listů. 
V případě staženého záznamu je potřeba mít kopii pro oba účastníky a pro pojišťovnu, kam je nutné záznam dodat co nejdříve. 

Kde záznam pořídím? 

Vzorový záznam o dopravní nehodě dostanete od své pojišťovny při uzavření pojištění vozidla. Získat lze i na pobočkách pojišťovny. Ke stažení je také ZDE.

pdfEvropský záznam o dopravní nehodě