1. Úvodní stránka
 2. Co dělat při pojistné události
 3. Co dělat, když se stane nehoda

Co dělat, když se stane nehoda

 • Vždy vyplntě společný záznam o dopravní nehodě, pokud nebude nehodu šetřit policie
 • Policii volejte, když:
  - škoda na vozidle nebo jiném majetku přesáhla škodu 100 000Kč               
  -  vznikla škoda na majetku třetí osoby nebo na dopravním značení nebo na pozemní komunikaci 
  - nelze jednoznačně určit, kdo nehodu zavinil 
 • Poznamenejte si - jména, adresy, telefonní čísla a další kontaktní údaje všech účastníků nehody, včetně případných svědků
 • Pojistnou událost nahlašte na pojišťovnu